Najčastejšie otázky

Máte konkrétnu otázku alebo problém, s ktorým si neviete rady?  Nahliadnite do našej sekcie s najčastejšími otázkami a odpoveďami. 

otázky a odpovede

Nájdite riešenie na svoj problém

Zariadenia a služby Commander Services

1Čo by som mal vedieť o spoločnosti Commander Services?
Spoločnosť Commander Services pôsobí na trhu GPS monitoringu a v oblasti telematiky už od roku 2005. Za roky svojho fungovania sme sa vypracovali na lídra slovenského trhu a postupne expandujeme do Českej republiky. Poskytujeme komplexné riešenia, široké portfólio produktov, individuálny prístup, kvalitný hardvére, 24-hodinovú hotline linku a širokú servisnú sieť.
2Aké zariadenia sa inštalujú do vozidiel?
Naše služby sú postavené na overenej kvalite používaných zariadení a profesionalite našich technikov. Dlhodobo spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí patria medzi špičku v GPS lokalizácii. Každé jedno zariadenie je certifikované, pred inštaláciou skontrolované a následne otestované. Za kvalitu zariadenia, odbornosť montáže a funkčnosť preberáme všetku zodpovednosť. Dôležité upozornenie: montáž zariadenia nepodlieha schvaľovaniu od výrobcu vozidla ani od predajcu. V prípade akejkoľvek nejasnosti sa obráťte na naše právne oddelenie.
3Je Commander spoľahlivým partnerom?
O dobrom mene a spoľahlivosti našich služieb hovoria silné mená a spoločnosti, ktoré patria k našim klientom. Ich vyjadrenia sú vám k dispozícii na stránke s referenciami. Ďalším dôležitým prvkom je záruka, ktorú našim klientom poskytujeme.
4Aké záruky mi garantujete?
Inštalácia GPS jednotky si vyžaduje zásah technika do vozidla. Podľa zákonnej úpravy majú tretie strany právo zasahovať do všetkých častí okrem riadiacej jednotky. Commander Services preberá záruku za časti, do ktorých zasahuje technik pri montáži zariadenia. Nemusíte sa obávať žiadnych postihov alebo neuznanej záruky zo strany výrobcu či predajcu vozidla.

Prístup do systému a zmeny

1Ako sa prihlásim do systému Commander Control Car cez počítač?
Do systému Commander Control Car sa používateľ prihlasuje prostredníctvom internetovej stránky www.commander.sk. V pravej časti hlavného menu vyberie možnosť „Prihlásenie do systému“ a bude automaticky presmerovaný. Po otvorení prihlasovacej stránky vloží svoje údaje a potvrdí prihlásenie. Rovnaké prihlasovacie údaje využíva používateľ aj pri prihlasovaní do mobilnej aplikácie.
2Ako sa prihlásim do systému Commander Control Car v mobilnej aplikácii?
Do systému Commander Control Car sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si stiahnete pre iOS aj pre Android. Prihlasovacie údaje do aplikácie sú rovnaké ako pri prihlasovaní cez webovú stránku. Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete v článku na našom blogu.
3Kto môže požiadať o vytvorenie nového prístupu v systéme Commander Control Car alebo o zmeny v oprávneniach používateľov?
O vytvorenie nového prístupu alebo zmenu nastavení môže požiadať oprávnená osoba spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo užívateľ prvotného (hlavného) prístupu. Oprávnenú osobu určuje konateľ spoločnosti na základe splnomocnenia, ktoré poskytuje oddelenie Hotline na vyžiadanie.
4Akým spôsobom požiadať o vytvorenie prístupu do systému alebo o vykonanie zmien v oprávneniach?
Žiadosť o vytvorenie prístupu alebo vykonanie zmien sa podáva výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Svoje žiadosti zasielajte na adresu pristupy@commander.sk. Žiadosť je dostupná na stiahnutie na našej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, časť Žiadosti a formuláre.
5Za aký čas sa prejavia vykonané zmeny v systéme týkajúce sa prístupov do systému?
Každá zmena uskutočnená v systéme sa vo webovej aplikácii prejaví do 30 minút. V prípade mobilnej aplikácie je nutné sa odhlásiť a opätovne prihlásiť.

Základné pojmy
a práca v systéme

1Aký je rozdiel medzi Knihou jázd a Prehľadom jázd?
Kniha jázd je vo finálnom výstupnom formáte určená pre účtovné účely. Nie je možné ju editovať. Prehľad jázd obsahuje viac údajov ako Kniha jázd a je možné s ňou pracovať. Ponúka vám možnosti editovania obsahu (napr. priradiť vodiča, zmeniť jazdu zo služobnej na súkromnú a pod.).
2Môžem si nastaviť automatické zasielanie knihy jázd na email?
Áno, toto nastavenie systém ponúka. Funkciu nastavíte v sekcii Vozidlá – Report aktivít – Rýchle reporty – Nový report. Tu určíte, čo má report obsahovať a za aké obdobie majú byť dáta posielané (napr. Kniha jázd vždy za celý minulý mesiac). Následne tento Rýchly report zadáte do pravidla v sekcii Rýchle reporty – nastavenie zasielania – Pridať pravidlo.
3Čo je to Import tankovania – blacklist?
Táto funkcia systému slúži na vyradenie údajov z importu tankovania. Do „blacklistu“ jednoducho uložíte názvy tankovacích kariet, z ktorých nechcete prijímať tankovania a údaje sa v importe nebudú nachádzať.
4Ako opravím EČV v systéme?
Pri namontovaní GPS jednotky do vozidla zaradí náš technik toto vozidlo do zoznamu vozidiel. Okrem iného uvedie na Karte vozidla jeho EČV, príp. VIN číslo. Tieto základné identifikačné údaje vozidla nie sú editovateľné. V prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete EČV zmeniť, napíšte požiadavku na hotline@commander.sk. Aby sme mohli overiť oprávnenosť úkonu a údaje, pripojte aj aktuálnu kópiu technického preukazu.

Konkrétne príklady v systéme CCC

1Vozidlo je v pohybe, ale v prehľade jázd (v online okne pod mapou) svieti 0 km, žiadna jazda. Prečo je to tak?
Ide pravdepodobne o prvú jazdu dnešného dňa a jazda ešte nebola ukončená. Systém jazdu ešte nevygeneroval, a preto nie je v prehľade jázd. Až pri prvom zastavení vozidla a vypnutí zapaľovania sa jazda vygeneruje a zobrazí v prehľade jázd. Dovtedy môžete jazdu sledovať na mape (pri otvorení v novom okne), od jej začiatku až po aktuálnu pozíciu.
2V prehľade jázd mi chýbajú tankovania, ktoré mám uvedené vo faktúre od tankovacej spoločnosti. Import mal prebehnúť automaticky. Čo spôsobilo túto situáciu?
Nastala situácia, keď systém tankovanie naimportoval, ale nespracoval. Tankovanie nájdete v záložke Vozidlá – Tankovanie – Import tankovania – Stav: Nespracované. Ako túto situáciu vyriešiť? Pozri nasledujúcu otázku.
3V naimportovaných tankovaniach som našiel červeným vyznačené nespracované tankovania. Prečo a čo s tým môžem urobiť?
Dôvody, pre ktoré toto tankovanie nebolo spracované, môžu byť: tankovanie bolo realizované cez tankovaciu kartu, ktorej názov (identifikačný údaj) nezodpovedá žiadnemu z monitorovaných vozidiel, a preto systém nedokázal tankovanie priradiť k žiadnemu vozidlu; dátum a čas predmetného tankovania sa nezhoduje so žiadnym ukončením jazdy, to znamená, že dané vozidlo v čase tankovania nestálo na čerpacej stanici; tankovacia karta bola použitá na natankovanie do iného vozidla; vodič počas tankovania zabudol vypnúť zapaľovanie a jazda na čerpaciu stanicu nebola ukončená a systémom nebola nevygenerovaná.
4Máme nové vozidlo, do ktorého nám bola namontovaná GPS jednotka. V zozname vozidiel však toto nové vozidlo nevidím. Ako je to možné?
V rámci vášho prístupu máte oprávnenie na určité vozidlá, medzi ktorými sa predmetné vozidlo nenachádza. Požiadajte prostredníctvom Žiadosti o rozšírenie prístupu (nájdete v Dokumentoch na stiahnutie) o udelenie oprávnenia na toto vozidlo.
5Urobil som korekciu tachometra a rozdiel medzi stavom tachometra vo vozidle a stavom tachometra v systéme je viac ako 500 km. Je takýto rozdiel prípustný?
Pri zadávaní korekcie tachometra do systému je rozhodujúci %-ný rozdiel, ktorý by mal ležať v rozpätí ±3 %. Absolútna hodnota sa potom percentuálne rozpočíta na všetky jazdy od dátumu poslednej korekcie. V prípade, že je tento rozdiel väčší, ako je prípustná tolerancia, napr. 10 % a viac, oznámte túto skutočnosť nášmu oddeleniu Hotline. Správnosť údajov je nutné preveriť. Ešte pred tým, prosím, skontrolujte, či sa zhoduje dátum odpočtu km vo vozidle s dátumom zadania korekcie.
6V prehľade jázd sa namiesto mena vodiča objavuje N/A. Čo s tým môžem urobiť?
V prípade, že vo vozidle používate na identifikáciu vodiča RFID čip, príp. Dallas kľúč, môže byť dôvodom: poškodenie RFID čipu (Dallas kľúča) alebo poškodenie čítačky vo vozidle. V takomto prípade kontaktujte oddelenie Hotline. Bezplatne dohodneme výjazd technika, ktorý zariadenie skontroluje a opraví, príp. vymení. Neprihlásenie sa vodiča po naštartovaní vozidla, napr. keď si vodič svoj čip zabudol. V prípade, že horeuvedenú identifikáciu vodiča nevyužívate, je možné priradiť k danému vozidlu vodiča cez kartu vozidla (vodiča vyberte z rolovacieho zoznamu).
7Používame identifikáciu vodiča cez RFID čipy. Keď vodič, ktorý mal doteraz priradený takýto čip, skončí, môžem jeho čip dať inému vodičovi?
Áno, je však potrebné, aby ste najprv vodičovi, ktorý už u vás nepracuje, daný čip odobrali. V systéme na jeho karte kliknete na priradené číslo čipu (v zozname vodičov sa vedľa jeho mena objaví iba prázdna zátvorka). Tým sa číslo čipu presunie do zoznamu voľných čipov, ktoré môžete priradiť novým vodičom.

ďalšie možnosti

Získajte ďalšie vedomosti