Tachograf

Tachograf je záznamové zariadenie, ktoré robí zápis o činnosti vodiča a rýchlosti vozidla v čase. Manuálne sťahovanie údajov z tachografu je časovo náročné, a preto máme pre vás iný spôsob. Sťahujte dáta z tachografu automaticky!

hlavné výhody

Čo vám tachograf prinesie?

z praxe

Čo prinesie tachograf vodičom?

  • minimálne starosti s evidenciou tachografových údajov
  • prehľadné grafické znázornenie v systéme a možnosť úprav
  • upovedomenie na potrebu kalibrácie tachografu
  • predchádzanie pokutám pri nedodržaní povinného sťahovania dát
  • zvýšenie pracovnej disciplíny a lepšia efektivita pri práci

dôležité pre fungovanie

Sťahovanie DDD súborov

Sťahovanie DDD súborov prebieha z dvoch typov tachografov: Siemens VDO a Stoneridge SE 5000. Je realizované prostredníctvom nainštalovanej GPS jednotky.

Aby prebiehalo sťahovanie údajov v prednastavených intervaloch z tachografu vozidla aj z karty vodiča, je potrebná inštalácia ovládača – Remote SCard Reader – Teltonika – v4.1.6.

Ovládač je nutné naištalovať do počítača, na ktorý je pripojená firemná tachokarta. .

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už sú to financie, alebo aj čas?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.