Kniha jázd

Kniha jázd je účtovný doklad, ktorý obsahuje údaje o jazdách vozidiel využívaných na podnikanie. Jej vedenie vám umožní uplatňovať si 100 % nákladov z čerpania PHM. Prejdite na elektronickú knihu jázd!

hlavné výhody

Čo vám kniha jázd prinesie?

parametre a funkcie

Údaje na jednom mieste

  • určenie typu jazdy (súkromná, služobná)
  • údaje o jazde (čas začatia a ukončenia, smer)
  • presné údaje o trase (zobrazenie na mape, vzdialenosť)
  • doplňujúce informácie k jazdám (účel, poznámky, dokumenty)
  • informácie o tankovaní (spôsob platby, počet litrov, suma)
  • priradenie vodiča (k vozidlu alebo k jazde)
  • prepnutie na meranie motohodín (napr. pracovné stroje)
  • prehľadné výstupy a reporty (pre vozidlo, vodiča, obdobie)

mobilná aplikácia

Kniha jázd aj v mobile

Váš vozový park môžete mať neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Commander APP.

Aplikácia poskytuje rýchly prístup do knihy jázd odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Je dostupná pre operačné systémy Android aj iOS.

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už sú to financie, alebo aj čas?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.